Belangrijke functies van de nieren

  1. Afvalstoffen uit het bloed verwijderen
  2. Vocht- en zoutbalans regelen
  3. Hormonen aanmaken

Regelen van de vochtbalans


Het lichaam kan alleen goed werken als de hoeveelheid vocht zo veel mogelijk gelijk blijft. De nieren zorgen daarvoor. Na veel drinken produceren ze bijvoorbeeld extra urine en bij veel zweten minder. De nieren zorgen er ook voor dat de hoeveelheid zouten in het bloed binnen bepaalde grenzen blijft.Het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer 60 procent uit water. De nieren zorgen voor een zo constant mogelijke samenstelling van de lichaamsvloeistoffen. Ook houden ze de hoeveelheid vocht in het lichaam constant. Dat is belangrijk, want zowel te veel vocht als te weinig leiden tot ernstige klachten.

Hormonen aanmaken

Een hormoon is een signaalstof (boodschapper) die in een orgaan wordt aangemaakt. Het stroomt via het bloed naar andere delen van het lichaam en zet de cellen waarvoor de boodschap bedoeld is, aan het werk. De nieren maken hormonen en andere stoffen aan die belangrijk zijn voor de regeling van bloeddruk, de kalkhuishouding, de stevigheid van de botten en de productie van rode bloedlichaampjes. Een bekend hormoon dat de nieren aanmaken, heet ‘erytropoëtine’ (EPO) dat ervoor zorgt dat het beenmerg rode bloedcellen maakt. Een tekort aan dat hormoon leidt tot bloedarmoede met onder andere moeheid tot gevolg.

Verwijderen van afvalstoffen

Het menselijk lichaam maakt stoffen aan en breekt deze af in allerlei chemische reacties. Daar komen vaak afvalstoffen bij vrij. De tweemiljoen nefronen, nierbuisjes in de nieren, filteren die afvalstoffen uit het bloed en zorgen dat zij via de urine het lichaam verlaten. Per dag zuiveren de nieren op deze manier ongeveer honderd liter bloed om vergiftiging van het lichaam te voorkomen. Deze honderd liter ‘voorurine’ brengt het lichaam in een buizenstelsel terug tot ongeveer 1,5 liter urine die wij uitplassen.

Nierziekten


Speel een Kahoot over de nieren (klik hier)

Samenvatting thema