Belangrijke functies van de huid

 1. Bescherming
 2. Uitdroging voorkomen

Bescherming tegen invloeden van buiten.


Je huid is de eerste linie van verdediging tegen invloeden van buiten.

 • Beschadigingen
 • koude, hitte
 • zonnestraling
 • UV licht
 • infecties
 • het verlies van vocht en warmte

De opperhuid

De huid is opgebouwd uit drie lagen:

 1. de opperhuid
 2. de lederhuid
 3. het onderhuids bind- en vetweefsel

Al deze lagen hebben ieder hun eigen specifieke functies.

Dit is het buitenste laagje van de huid, dit noem je ook wel de epidermis. Het bestaat voor het grootste deel uit hoorncellen, die voortdurend worden vernieuwd vanuit de kiemlaag, de onderste laag van de opperhuid. De nieuw gevormde hoorncellen schuiven steeds verder op naar de oppervlakte van de huid. Ze worden door de voortdurende aan-maak van nieuwe cellen naar boven geduwd. Als ze eenmaal boven in de opperhuid terechtkomen, gaan ze dood.Ze heten nu hoorncellen. Eenmaal dood blijven ze toch heel belangrijk. Deze dode cellen vormen samen een moeilijk doordingbaar pantser voor ziekteverwekkers. Daarnaast biedt het pantser bescherming tegen uitdroging van de huid. De hoornlaag is op sommige delen van de huid extra dik, zoals op de voetzolen en de handpalmen. Dit noemen we eelt. De hoornlaag slijt wel maar wordt dus steeds opnieuw aangevuld. Doordat de opperhuid zichzelf continue vernieuwt zal er geen litteken achterblijven wanneer er een beschadiging optreedt.

De cellen van de kiemlaag bevatten pigment. Deze dongere kleurstof beschermt de de delende cellen van de kiemlaag tegen de schadelijke invloed van de ultraviolette straling in zonlicht. Hoe minder pigment je hebt, des te sneller verbrand je.

De lederhuid

Onder de opperhuid ligt de lederhuid. Deze laag bestaat uit een stevige constructie van bindweefsel. De lederhuid is qua inhoud afwisselender dan de opperhuid. Hier bevinden zich de lymfevaten, die afvalstoffen afvoeren, en de zenuwen, die zorgen voor het tastgevoel, de pijngeleiding en het temperatuurgevoel. Ook de bloedvaten bevinden zich in de lederhuid. Zij spelen een belangrijke rol in de temperatuurregeling van het lichaam. Door verwijding van de bloedvaten kan extra warmte aan de buitenwereld worden afgegeven. Door vernauwing van de bloedvaten kan de afgifte van warmte worden beperkt, zodat geen kostbare energie verloren gaat. De bloed-voorziening is een slim systeem dat de voedsel- en zuurstofvoor-ziening tot in de verste uithoeken van de lederhuid en de onderste lagen van de opperhuid nauwkeurig regelt.

De lederhuid zorgt ook voor de elasticiteit van de huid. Als de huid ver-oudert of beschadigt, door zonlicht bijvoorbeeld, nemen de elasticiteit en veerkracht af. De lederhuid wordt niet zoals de opperhuid vernieuwd. Een beschadiging aan de lederhuid blijft daarom altijd zichtbaar als een litteken.

Onderhuidsbindweefsel

Onder de lederhuid ligt het onderhuids bindweefsel. Dit bindweefsel vormt de scheidslijn tussen de huid en de spieren en pezen in ons lichaam. Het beschermt de onderliggende organen en bepaalt de veerkracht van de huid en lichaamsvorm. Het bestaat vooral uit vet, bindweefsel en bloed-vaten. Vet zorgt voor extra isolatie van het lichaam. Tevens is het ook een bron van energie in tijden van schaarste. De dikte van het onderhuidse bindweefsel verschilt van plaats tot plaats. Het is bijvoorbeeld heel dun op het scheenbeen en in de huid die over de gewrichten ligt. Op de buik, billen en rug kan het onderhuids bindweefsel heel dik zijn.Heee Yorke!! moet dat nou!?.....JA

Regelen van de temperatuur

Bij de regeling van de lichaamstemperatuur spelen verschillende mechanismen een rol. Bij het afscheiden van zweet door de zweetkliertjes wordt door het verdampen van zweet warmte onttrokken aan de huid, waardoor het lichaam afkoelt. Ook de bloedvaten in de lederhuid zijn betrokken bij de warmteregeling. Door de bloedstroom kan warmte worden afgegeven aan de omgeving wanneer de temperatuur van de omgeving lager is dan die van de huid. Deze warmte-afgifte is afhankelijk van de bloeddoorstroming.

Bij lichamelijke inspanning treedt automatisch vaatverwijding op waardoor de grotere warmteproductie gevolgd wordt door een grotere warmte-afgifte via de huid. Wanneer het koud wordt treedt vaatvernauwing op waardoor de warmte-afgifte zoveel mogelijk wordt beperkt. Het onderhuids vetweefsel zorgt voor warmte-isolatie en draagt zo ook bij aan het reglen van de warmte.

Speel een Kahoot over de huid (klik hier)

Samenvatting thema