Voeden

Wat is een voedselketen?

Een voedselketen is een keten van organismen die gegeten worden door een ander organisme totdat je de top hebt bereikt. Dit noem je een top predator (roofdier). Wij zijn zo'n top predator. Er is geen elkel dier dat kan overleven door exclusief jacht op ons te maken. Een walvis is bijvoorbeeld ook zo'n dier die niet door anderen gegeten wordt. Hij staat dus bovenaan de voedselketen.

Een voedselketen begint altijd met een plant (autotroof-kan zelf zijn eigen voedsel maken) Jullie hebben geleerd dat een plant door middel van fotosynthese voedsel maakt. In het plaatje hierboven zou het wormpje aan de haak algen hebben gegeten. Een voedselketen begint dus altijd met een plant.

Voedselweb

De meeste voedselketens in een ecosysteem zijn op deze wijze met elkaar verweven. Dit komt doordat de meeste organismen niet slechts één voedselbron aanspreken maar een min of meer gevarieerd dieet hebben. Op hun beurt kunnen de organismen ook meer dan één andere soort tot voedsel dienen.

autrotroof en heterotroof

Een autotroof is een plant. Een autotroof kan altijd zijn eigen voedsel maken. Het enige wat een autotroof daar voor nodig heeft is WAter, Koolstofdioxide en zonlicht. De plant maakt hier dan glucose van. De glucose kan de plant door middel van stofwisseling omzetten in allerlei stoffen die de plant nodig heeft. Aangezien een autotroof zijn eigen voedsel kan maken is hij niet afhankelijk van andere organismen. Autotrofen staan aan het begin van ELK voedselweb/keten.

Een heterotroof is afhankelijk van andere organismen om zich te voeden. Dat kan zijn een autotroof (herbivoor=planteneter) of een andere heterotroof (vleeseter)

Ecosystemen

Producenten, consumenten en reducenten

Een producent is altijd een plant omdat deze niet afhankelijk is van een ander organisme om te voeden. Een plant kan namelijk anorganische stoffen (water, koolstofdixiode) gebruiken om energie rijke organische stoffen te maken (glucose)/. Een plant is dus ALTIJD de eerste schakel in een voedsel keten of een voedselweb. Hij produceert voedsel. Dieren zijn dan de tweede stap in een voedsel keten de consument. Een consument van de 1e orde is een planteneter. Een consument van de 2e orde is een vleeseter. Consument van de 3e orde is ook een vleeseter enz. De voedselketen stopt als je bij de top predator komt.

Reducenten zijn schimmels en bacterien. Deze schimmels en bacterien ruimen op wat de avfaleters achter laten. Afval eters zijn insecten zoals kevers, pissebedden en duizendpoten. Reducenten verwerken de energierijke organische stoffen van dode planten en dieren en gebruiken dat voor zichzelf om te groeien en voort te planten. Een deel daarvan komt weer vrij door verbranding BRANDSTOF+ ZUURSTOF= KOOLSTOFDIOXIDE + WATER. Er komen ook mineralen vrij. Mineralen, water en koolstofdioxide hebben autotrofe organismen (planten) nodig om te groeien. Zo zie je dat het om een kringloop gaat.

Hierboven zie je reducenten aan het werk. REduceren betekent verminderen. De schimmels halen voedingstoffen uit het gebakje om te groeien.

Samenvatting thema