Biologisch evenwicht

Het filmpje hieronde laat zien wat biologisch evenwicht is. In een ecosysteem zijn verschillende soorten populaties dieren die een voedselweb ef voedselketen vormen. Laten we uitgaan van de meest simpele vorm: De voedselketen. Als een roofdier veel prooidieren kan vinden en opeten zal het met dat roofdier erg goed gaan. Er zullen er meer overleven want ze hebben genoeg te eten. Als ze genoeg te eten hebben zullen ze dus meer nakomelingen krijgen. Er is toch genoeg voedsel om de jongen op te laten groeien. Dit betekent een toename in het aantal roofdieren. Echter hoe meer roofdieren er komen des te meer ze moeten eten. dit heeft invloed op de grootte van de populatie prooidieren. Het aantal prooidieren zal minder gaan worden. Nu hebben de roofdieren weer minder te eten en zal hun groei stoppen. Hun aantal zal zelfs afnemen want ze hebben niet genoeg te eten. Dit zorgt er weer voor dat het aantal prooidieren kan toenemen want er zijn minder roofdieren die op hen jagen. Zo blijft er een evenwicht in de populatiegrootte. Dit noem je Biologisch evenwicht.

Successie

Als in een gebied de soortensamenstelling gedurende langere tijd verandert, dan komt dat door een proces dat we successie noemen. Successie is het proces waarbij organismen een gebied koloniseren, het gebied aanpassen, en na verloop van tijd door nieuwe soorten worden verdreven uit het gebied. Successie komt ook ten einde. Wanneer de soortensamenstelling van een gebied langere tijd onveranderlijk is, zit het gebied in het eindstadium van de successie. In Nederland is het eindstadium van successie het (loof)bos.

Speel een Kahoot over ecologie(klik hier)

Samenvatting thema