Ecologie

Ecologie is de wetenschap die de relatie tussen organismen en hun milieu bestudeert. Milieu betekent leefomgeving

Biotisch en abiotisch


Elk levend wezen wordt beïnvloed door de omgeving waarin het leeft. Deze invloeden noemen we ook wel factoren. Factoren kunnen we verdelen in biotische en abiotische factoren. Biotische factoren zijn afkomstig van een ander levend wezen, bijvoorbeeld van een soortgenoot of een roofdier. Abiotische factoren komen van levenloze natuur. Voorbeelden hiervan zijn de temperatuur van de omgeving, het vochtgehalte in de bodem, of de wind.

Niveaus van de ecologie

Samenvatting thema