Gehoor

Hoe werkt je gehoor?

Wat is geluid eigenlijk?

Geluid is een prikkel (informatie uit de omgeving) In dit geval, trilling van lucht.

Geluid is een trilling van bv de lucht. Als je op een gitaar speelt, trilt de snaar, de snaar brengt de lucht in beweging, de lucht brengt je trommelvlies in je oor in beweging en je hoort geluid. Die trillingen kun je tellen.Trillingen worden geteld per seconde. Het aantal trillingen per seconde heet: frequentie. Je drukt de frequentie uit in Herz (Hz). Dus als het vel van een drumstel 100 keer per seconde trilt, is de frequentie 100 Hertz.

Wat is geluid?


Hoe werkt je gehoor?

Je oren kunnen geluidstrillingen opvangen en omzetten in signalen die naar de hersenen worden vervoerd. Aan beide zijden van je hoofd zitten je twee oorschelpen, een soort trechters. Die vangen het geluid op. Het geluid gaat door de gehoorgang naar het trommelvlies. Het trommelvlies gaat ook trillen.
Die trilling wordt doorgegeven aan de gehoorbeentjes. (Je hebt drie gehoorbeentjes: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel.) De stijgbeugel geeft de trilling door aan de vloeistof die zich in het slakkenhuis bevindt. In het slakkenhuis zitten haartjes die met de trilling heen en weer gaan. Die haartjes zijn verbonden met zintuigcellen die de trilling omzetten in electrische stroompjes (impulsen). Die impulsen gaan via zenuwen naar de hersenen. Dan ┬┤hoor┬┤ je pas geluid. Je hoort dus eigenlijk met je hersenen!
De haarcellen aan het begin van je slakkenhuis zorgen voor een hoge frequentie en hoe verder je in slakkehuis gaat vind je haarcellen die zorgen voor lage frequenties. De Hoge frequenties verlies je als eerste. Hoe ouder je wordt des te minder hoge frequenties zul je horen.

Test je gehoor

Zegt de docent wel eens dat je niet luistert? Misschien heb je wel een gehoor probleem. Met deze test kun je controleren of je gehoor nog goed werkt.


De gehoorbeentjes

De gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel) zijn de beentjes in het middenoor.Het zijn de kleinste botjes in het menselijk lichaam.

Verrijkingsstof 2

Het evenwichtsorgaan


De drie halfcirkelvormigekanalen staan loodrecht op elkaar en bevatten een vloeistof. Als je je hoofd beweegt, dan gaat deze vloeistof bewegen. Kleine haartjes die uit de wand steken worden door de beweging van het vocht omgebogen. Deze haartjes sturen hierover signalen naar de hersenen. Hierdoor weten je hersenen altijd hoe je hoofd staat en beweegt. In de twee zakjes (utriculus ensacculus) bevindt zich ook vloeistof en bevinden zich ook haartjes. Op deze haartjes liggen zogenaamde oorsteentjes. De druk van de steentjes op de haartjes geven informatie aan de hersenen. Die informatie gaat niet zozeer over draaibewegingen, maar over meer lineaire bewegingen. Als je bijvoorbeeld in de lift staat. De informatie die gewonnen wordt in je evenwichtsorgaan wordt via de evenwichtszenuw naar je hersenen verstuurd. Daar kan de informatie worden verwerkt en gebruikt om in evenwicht te blijven. Problemen met het evenwichtsorgaan Een ontsteking van het evenwichtsorgaan noemen we ook wel labyrinthitis. Een ontsteking aan het evenwichtsorgaan kan ontstaan door een infectie met een virus of een bacterie. Labyrinthitis veroorzaakt duizeligheid, waarbij misselijkheid en overgeven voor kunnen komen.

Verrijkingsstof 1

Geluidsgolven, hertz en Decibel


Hertz (Hz) en decibel (dB) zijn termen die te maken hebben met geluid. Geluid bestaat uit golfbewegingen. Elke volledige golfbeweging heet een trilling. Het aantal trillingen dat een geluidsbron per seconde voortbrengt, is de frequentie (uitgedrukt in hertz). Onder normale omstandigheden kan een menselijk oor geluiden waarnemen tussen de 20 en 20000 Hz. De spraakklanken bevinden zich tussen de 100 en de 8000 Hz (voornamelijk tussen de 500 Hz en 2000 Hz). Hoe hoger de toon die we horen, hoe hoger de frequentie. Geluidsgolven oefenen ook een druk uit op de oppervlakten waarmee ze contact hebben. Die druk wordt gebruikt als een maat voor de geluidssterkte of intensiteit (uitgedrukt in decibel).