Wat zijn ziekteverwekkers

Bacterien


Wat zijn bacteriën?

Bacteriën zijn eencellige organismen. Ze zitten overal maar ze zijn met het blote oog niet zichtbaar, de gemiddelde grootte van een bacterie is één micrometer, eenduizendste deel van een millimeter. De meeste bacteriën zijn onschuldig of zijn zelfs nuttig voor mens en dier, maar sommigen veroorzaken ziekte.

Wat doen bacteriën?

Ze groeien en delen. Hoe beter de omstandigheden voor de bacterie zijn, hoe sneller ze groeien en delen. Iedere deling betekent dat er uit één bacterie twee nieuwe ontstaan, die zich ieder ook weer in tweeën delen etcetera. Bij gunstige omstandigheden kan bijvoorbeeld een E.coli-bacterie zich in 20 minuten delen. Dat wil zeggen dat één bacterie, over 20 minuten twee bacteriën zijn, over 40 minuten 2x2=4 en over een uur 4x2=8. Over 24 uur zijn dat er ruim 1.000.000.000.000.000.000.000 (1 triljard)!

Virussen

De meeste virussen zijn veel kleiner dan bacteriën maar het werkelijke verschil (met een bacterie) betreft hun bouw en wijze van vermeerdering.

Een virus is een superklein organisme (alleen onder de electronen microscoop zichtbaar) dat zich in levende cellen kan vermenigvuldigen. Ze hebben die andere cel nodig om te kunnen leven (dat is ook direct een verschil met een bacterie). Virussen zorgen er voor dat de cel die ze binnendringen niet meer aan zichzelf denk , maar alleen aan het virus. De lichaamscel gaat al zijn energie stoppen in het vermenigvuldigen van het virusdeeltje. De cel sterft daardoor en zo komen er meer virussen vrij in het lichaam als de lichaamscel uiteindelijk kapot gaat.

Een bacteriele infectie (bacterieen die je lichaam zijn binnen gekomen en daar schade aanrichten) is onder andere te bestijden met antibiotica. Er zijn ook andere manieren om ziekteverwekkers te bestrijden, daarover meer in het hoofdstuk besmetting.

Schimmels

Schimmels of zwammen zijn organismen die eencellig of meercellig kunnen zijn, een voorbeeld van een eencellige schimmel is gist en een voorbeeld van een meercellige schimmel is een champignon, champignon is een paddenstoel en die zijn altijd meercellig. Schimmels hebben onder andere een celwand en een celkern. Schimmels planten zich voort door middel van deling of sporen. Schimmels worden vaak ook gebruikt in de voedselindustrie, sommige schimmels zijn uiteraard gevaarlijk maar sommige zijn wel degelijk te eten, zoals gist dat wordt gebruikt voor brood en alcohol en sommige paddenstoelen zijn eetbaar.


Goede en slechte schimmels

Als de schimmels voedsel bederven kan je heel erg ziek worden. Om weer beter te woorden kan je antibiotica gebruiken zoals penicilline. Daar zitten ook schimmels in. Schimmels kunnen ook lastige bewoners van de badkamer zijn. Ze beschimmelen vochtige muren en plafonds. Trouwens ook in de koelkast komen schimmels voor. Schimmels komen overal voor zelfs op je lichaam! Op je huid is een bekende schimmelziekte zwemmerseczeem en kalknagels.

Wat is groter..virus of bacterie