3:Windenergie


Windenergie

Over windenergie wordt gewonnen door de bewegingsenergie van lucht om te zetten in bijvoorbeeld elektriciteit.

Voordelen van windenergie


Duurzaam:
Windenergie is een duurzame vorm van energie. Wind is onbeperkt beschikbaar en het gebruik ervan is niet slecht voor het milieu.

CO2-uitstoot:
Het opwekken van energie met behulp van fossiele brandstoffen (steenkool, aardgas, aardolie) gaat zorgt voor een hoge CO2 uitstoot. Deze uitstoot heb je niet met het opwekken van windenergie waardoor windenergie een schonere manier van energie opwekken is en de uitstoot van CO2 verminderd.

Energieverlies:
Doordat je windmolens kun je bijna overal plaatsen dus je hoeft niet veel te bepalen om de energie te verplaatsen.Nadelen van windenergie


Vervuiling:

Windmolens nemen veel ruimte in beslag nemen en zijn opvallend aanwezig in het landschap. Sommige mensen vinden dat niet mooi. Van ECHTE vervuiling van het milieu is geen sprake, maar het oog wil ook wat. Bij modernere windmolens wordt meer rekening gehouden met deze landschapsvervuiling door het ontwerp te verfraaien en de plaatsing zorgvuldig te kiezen.

Geluidsoverlast: Geluidsoverlast van de windmolens een van de meest genoemde nadelen. Deze overlast ontstaat door de beweging van de rotorbladen (zoevend geluid) en door de generator.

Vogels:
Vogels, eenden en vleermuizen zijn vaak het slachtoffer van de wieken van een windmolen. Jaarlijks sterven ongeveer 20.000 vogels als gevolg van de aanwezigheid van windmolens.

Kosten:
De kosten van windenergie zijn hoog.

Wind
De de windkracht is niet altijd even sterk.