1: Waarom dit project?


Wij hebben veel energie nodig. Energie om auto's te laten rijden, vliegtuigen te laten vliegen, het land te verbouwen, electriciteit te maken.
Verbranding van fossiele brandstoffen veroorzaakt milieuproblemen. Voorbeelden zijn uitstoot van broeikasgassen, verzuring, luchtverontreiniging, waterverontreiniging, beschadiging van landoppervlak en smog

Smog: door rook en uitlaatgassen vervuilde mist.

De oorzaken van deze milieuproblemen zijn verontreinigende stoffen die in de fossiele brandstoffen aanwezig zijn. Hoe zijn fossiele brandstoffen Olie en aardgas zijn eigenlijk ontstaan uit plantaardig
materiaal van miljoenen jaren geleden.
Over dit plantaardige materiaal zijn aardlagen
gekomen en langzaam ontstond er zo olie of aardgassen.
ooit ontstaan?

Om deze energie te maken verbranden wij hoofdzakelijk fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en steenkolen.Onze huidige samenleving draait nog hoofdzakelijk op energie die gewonnen wordt uit fossiele brandstoffen. Ook energiecentrales leveren elektriciteit die voornamelijk wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen. Waarschijnlijk zorgt het voor een snelle klimaat verandering door de uitstoot van CO2. Het uit de grond halen van deze brandstoffen zorgt voor veel milieu vervuiling. Deze fossiele brandstoffen zijn eindig. We zullen het dus in de toekomst zonder deze brandstoffen moeten doen. We moeten dus andere manieren vinden om energie te maken om een schone toekomst te hebben.

Tijdens dit project gaan jullie uitzoeken wat de voor en nadelen zijn van alternatieve energiebronnen. Jullie zijn de toekomst en het is dus belangrijk om te helpen deze planeet leefbaar te houden, voor jezelf en je kinderen , kleinkinderen, en achterkleinkinderen enz

Nadelen fossiele brandstoffen.

  • Er is niet oneindig veel olie, steenkool of aardgas. De stoffen raken op. Er komt dus een punt dat we er geen gebruik meer van kunnen maken.
  • Een ander nadeel is dat het milieu vervuilend werkt. Bij het verbranden van deze stoffen komt de CO2 die opgeslagen is weer in de atmosfeer. Dit kan er WAARSCHIJNLIJK voor zorgen dat de aarde opwarmt wat voor allerlei problemen kan zorgen.
  • Sommige stoffen die bij verbranding vrijkomen zijn daarnaast ook nog eens giftig. Wanneer dieren of planten hiermee in aanraking komen kunnen ze dood gaan.

Voordelen fossiele brandstoffen

  • Het uit de aarde halen van fossiele brandstoffen is redelijk gemakkelijk
  • Fossiele brandstoffen zij redelijk goedkoop
  • Een electriciteitscentrale op basis van fossiele brandstoffen kan vrijwel overal worden gebouwd, zolang het maar mogelijk is om er grote hoeveelheden brandstof te krijgen. Dit is meestal geen enkel probleem want het is heel eenvoudig om aarolie en aardgas via pijplijnen naar de centrale te pompen.
Alleen de eerste 5 minuten van het onderstaande filmpje zijn belangrijk voor de vragen.