Wat is het doel van dit project?


  • Feiten leren over alternatieve energiebronnen. Bij de 6 hoofdstukjes over de alternatieve (andere) energiebronnen zitten opdrachten.
    Die opdrachten moet je voldoende scoren om door te kunnen naar het volgende hoofdstuk.

  • Jullie gaan lesmateriaal maken voor de brugklassers. Een stripverhaal, een rap een spel en een prezi over alternatieve energie bronnen en duurzaamheid.

  • Bonuspunten verdienen die je voor jezelf kunt houden om je toetsresultaten beter te maken, schenken aan je groepsgenoten die hun toets niet goed hebben gedaan, of gebruiken om een hoger cijfer te krijgen voor de groepsproducten.


  • De groep met de beste producten wint een prijs EN extra bonuspunten.