4: Biobrandstoffen derde generatie


Derde generatie biobrandstof: plantaardig

Nieuwe ontwikkelingen worden gezien als 'derde generatie' biobrandstof, zoals biobrandstof uit algen. Gebruik van algen

Een alg is een eencellige plant. Deze is verantwoordelijk voor een groot gedeelte van het zuurstof op onze planeet. Hij groeit snel en kan voor veel dingen gebruikt worden, onder anderen het maken van Biodiesel, ook wel algendiesel genoemd.

als biobrandstof heeft als voordeel dat het niet concurreert met voedsel of ander gebruik van planten. De algen worden speciaal voor dit doel gekweekt. Voordeel van algen is dat ze enorm snel groeien.

Al tientallen jaren lang hebben wetenschappers geprobeerd om algen te benutten om brandstof te maken. Zou dit misschien een goed alternatief zijn voor de traditionele op aardolie gebaseerde brandstoffen? Deze algen groeien snel, en ze groeien overal. Net als andere planten, algen gebruiken de energie van de zon om suikers en vetten te maken. Algendiesel stoot ook minder CO2 in de atmosfeer dan fossiele brandstoffen.

De nadelen
Bij algendiesel zijn de belangrijkste obstakels de hoge kosten bij het scheiden van algen en olie, lage opbrengst, dosering van zonlicht en voedingsstoffen, en waterverspilling.