Hoofdstuk 6: energie uit afval


Je kunt energie uit afval halen door het te verbranden. Afval dat niet geschikt is voor hergebruik of recycling komt hiervoor in aanmerking. Met als aantrekkelijk resultaat: energie.

Energie die we in de vorm van warmte en elektriciteit gebruiken voor bijvoorbeeld stadsverwarming of om de Amsterdamse tram te laten rijden. Kort gezegd: afval geeft energie.

Bij het verbranden van afval komt warmte vrij. De Afval Energie Centrales winnen deze warmte terug en zetten die warmte om in stoom. Die stoom wordt met behulp van een turbine

Een turbine is een apparaat dat bewegings energie (stoom) omzet naar electriciteit. Je kunt het vergelijken met de dynamo op je fiets, die maakt van de beweging van je wiel elektriciteit voor je lamp

weer omgezet in elektriciteit. Zo’n 20% daarvan wordt gebruikt om de eigen installatie te laten draaien; 80% wordt aan het openbare elektriciteitsnet geleverd.


Afval verbranding

Afval geeft je energie

In een aantal gevallen wordt de stoom niet volledig omgezet in elektriciteit, maar (deels) rechtstreeks aan warmteverbruikers geleverd. Deze warmte wordt nuttig gebruikt voor ruimteverwarming, zoals in stadswarmtenetwerken of verwarming van kantoorcomplexen en voor de levering van warm tapwater. Anders dan electriciteit is het bereik van deze warme stoom niet erg groot. Voorbij 20 kilometer van de centrale is de warmte van de stoom teveel afgenomen. Een voordeel is dat je met spullen die mensen niet meer kunnen gebruiken energie maakt die mensen wel kunnen gebruiken.